Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marceli Sternak oferuje badania lekarskie i wydanie orzeczeń lekarskich dla kandydatów na kierowców oraz do przedłużenia prawa jazdy kat. A i B /tzw. amatorskie prawo jazdy/
Gabinet w Krakowie przy ulicy Śląskej  11/10 czynny jest w środy  od godziny 16.00  do  19.00.

Możliwe jest przeprowadzenie badanie w innym dowolnym terminie po ustaleniu telefonicznymTelefon kontaktowy 606124032