Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marceli Sternak oferuje badania lekarskie i wydanie orzeczeń lekarskich dla kandydatów na kierowców oraz do przedłużenia prawa jazdy kat. A i B /tzw. amatorskie prawo jazdy/
Gabinet w Krakowie przy ulicy Śląskiej  11/10 czynny jest w środy  od godziny 16.00  do  20.00. Gabinet przy ul. Dwernickiego 8/2 czynny jest w czwartki od godziny 12.00 do 18.00 /proszę o telefoniczne potwierdzenia wizyty/

rejestrcja wizyty on line na stronie www.badaniekierowcow.medfile.pl

Możliwe jest przeprowadzenie badanie w innym dowolnym terminie po ustaleniu telefonicznymTelefon kontaktowy 606124032